Projekt: "Levende Landsbyer" 2010-12

Projektet: "De Søndre Byer - Levende landsbyer" er gennemført af beboerforeningen: De Søndre Byer i perioden 2010, 2011 og fortsætter frem til sommeren 2012. Projektets formål er at synliggøre hvad der sker indenfor erhverv, kunst og kultur i De Søndre Byer (Bissinge, Ll. Bissinge, Tøvelde og Svensmarke på Møn), samt inspirere og inddrage landsbyernes beboere i et fælles projekt hvor man skulle benytte de lokale ressourcer og faciliteter.

 

Projektet er blevet økonomisk støttet af Vordingborg kommune, Indenrigs og Sundhedsministeriets landdistriktspulje samt selvfinansiering, og har bestået af en række aktiviteter med lokale aktører og frivillig arbejdskraft.

 

Til gennemførelse af aktiviteterne er det lokale forsamlingshus (Tøvelde forsamlingshus) løbende blevet indrettet så det passede til de enkelte arrangementer og arrangementerne er blevet suppleret med plancher, plakater, kataloger, hæfter og generel informationsmateriale, samt annonceret gennem avisannoncer, artikler, hjemmesider og radioens P4 Sjælland. (se vedlagte rapport).

 

Projektet startede med udsendelse af en invitation til beboerne i De Søndre Byer samt afholdelse af et orienteringsmøde hvor beboerne blev informeret om projektet, og de lokale beboere afleverede efterlyste billeder til brug af udvikling af en permanent plancheudstilling om De Søndre Byers historie, udvikling og seværdigheder. Omkring 20 personer mødte op og der blev udvekslet ideer og givet tilsagn om opbakning til projektet.

 

Udstillingen med Kjeld Ammundsen. Bissinge var den første i forbindelse med at synliggøre hvad der sker i De Søndre Byer indenfor erhverv, kunst og kultur. Udstillingen blev besøgt af omkring 50 personer og var blevet annonceret i Ugebladet for Møn, Sydsjællands Tidende, Landsbyforums Hjemmeside www.landsbyforum.dk, beboerforeningens hjemmeside www.desøndrebyer.dk samt i radioens P4 Sjælland.

Den næste udstilling blev afholdt som en messe hvor lokale firmaer, foreninger og kunstnere fremviste deres produkter, aktiviteter og kunst. 8 firmaer, 5 foreninger og 3 kunstnere udstillede og omkring 70 personer besøgte messen som var blevet annonceret i Ugebladet for Møn, Landsbyforums hjemmeside www.landsbyforum.dk, beboerforeningens hjemmeside www.desøndrebyer.dk samt gennem et direkte telefoninterview i radioens P4 weekend.

 

Næste arrangement var en udstilling af tegneren og maleren Erik Hagens, Tøvelde som på grund af store og omfangsrige værker var henlagt til kunstnerens udstilling på kunst og kulturcentret Rønnebæksholm ved Næstved. Her viste kunstneren rundt og fortalte om sin kunst og de forskellige værker. Her deltog omkring 25 personer bestående af lokale beboere og øvrige udstillingsgæster som blev introduceret til projektet levende landsbyer og årsagen til vores arrangement. Arrangementet var annonceret over vores lokale e-mail system samt på vores hjemmeide www.desøndrebyer.dk

 

Som en opfølgning på messen om erhverv, kunst og kultur planlagde vi i samarbejde med nogle af udstillerne at vi skulle arrangerer nogle besøg hos deres virksomhed for at se og høre om virksomheden og det at starte og drive virksomhed i små landsbyer. Det første besøg var hos forlaget Munk og Syberg, Svensmarke som har specialiseret sig i at udgive historiefortællinger for private mennesker samt bogudgivelser. Der deltog 15 interesserede personer i arrangementet som var blevet annonceret over vores e-mail system, gennem husstandsomdelte invitationer samt på foreningens hjemmeside www.desøndrebyer.dk

 

Det femte arrangement var med kunstneren og maleren Jeanette Christjansen, Bissinge/New York som bor i Bissinge om sommeren og New York om vinteren. Udstillingen som var en blanding af lokale motiver, opstillinger og personer blev besøgt af omkring 150 personer og arrangementet var blevet annonceret i Ugebladet for Møn, Sydsjællands Tidende, foreningens hjemmeside www.desøndrebyer.dk, personlige invitationer som var sendt ud til en udvalgt målgruppe samt ved opsætning af plakater i Stege i forbindelse med handelstandsforeningens tirsdagsmarked.

 

Det andet virksomheds arrangement var hos firmaet StaySail, Svensmarke hvor en dansk-hollandsk familie har etableret en virksomhed med aktiviteter inden for sejlsport, restaurant og Bed and Breakfast i en ældre landejendom samt indrette en kaffebar i forbindelse med busterminalen i Stege. 25 personer deltog i arrangementet som var en vekselvirkning mellem billedshow, erfaringsudveksling og det at have kombineret virksomhed og privatbolig. Arrangementet var annonceret over vores e-mailsystem, hustandsomdelte invitationer og på foreningens hjemmeside www.desøndrebyer.dk

 

Et af projektet: De Søndre Byer , Levende landsbyer's mål var at få skabt en plancheudstilling om byernes historie, udvikling og seværdigheder som en del af synliggørelse og tiltrækning af nye beboere og turister. Det syvende arrangement var en indvielse af udstillingen hvor der på 7 plancher bliver fortalt om landsbyerne, beboerne, landskabet, landbruget, handel og erhverv, fest og fritid, samt kulturminder og seværdigheder. 75 personer mødte op til de forskellige arrangementer i forbindelse med indvielsen i Tøvelde forsamlingshus hvor udstillingen vil have permanent ophold. Arrangementerne var annonceret gennem Ugebladet for Møn, over foreningens mailsystem og hjemmeside www.desøndrebyer.dk.

 

I forbindelse med projektet om synliggørelse af hvad der sker i De Søndre Byer udgav vi i anledning af beboerforeningens 10 års jubilæum et hæfte om det arbejde, opgaver og aktiviteter som foreningen har taget sig af, og arbejdet med i de 10 år man har eksisteret.  Hæftet er trykt i 100 eksemplarer og er husstandsomdelt i De Søndre Byer samt er omtalt på foreningens hjemmeside www.desøndrebyer.dk, hvorinteresserede kan rekvirere det.

 

Det næste arrangement var at afholde en Oktoberfestival med æblet i fokus, hvor vi med beboerforeningens egen æblepresse tilbød presning af æbler til saft, fortsatte introduktionen og udstillingen af plancheudstillingen om De Søndre Byer suppleret med tegnekonkurrence for børn. Omkring 60 voksne og børn mødte op på festivalen hvor der blev presset omkring 500 kg æbler til ca. 400 liter saft samtidig med at man så plancheudstillingen og udvekslede minder og historier. Arrangementet var annonceret i Ugebladet for Møn, over vores e-mailsystem og hjemmeside www.desøndrebyer.dk.

 

Projektet må ind til nu betragtes som en succes. Der har været omkring 500 besøgende til de forskellige aktiviteter. Der har vøret et stort engagement samt en voksende opbakning og opmærksomhed på, hvad der findes i landsbyerne af erhverv, kultur og foreninger i forbindelse med inddragelse af lokalbefolkningen og de forskellige aktiviteter. Der har været stor opmærksomhed i offentligheden gennem annoncering og andre informationsformer. Endelig har projektet også ført nogle konkrete aftaler med sig.

 

  • Vi har gennem de indhøstede erfaringer og forskellige opsætninger fået mulighed for at udvikle forsamlingshuset til også at være et kulturhus med mulighed for udstillinger m.v.

  • Vi har lavet aftale med Tøvelde forsamlingshus om yderligere aktiviteter i fremtiden og vi har aftalt at plancheudstillingen om De Søndre Byers historie, udvikling og seværdigheder vil blive placeret på bagvæggen i den store sal i Tøvelde forsamlingshus. Her vil den blive set af tusindvis af mennesker i forbindelse med private fester, offentlige arrangementer og udstillinger.

  • Vi har fået udbygget vores hjemmeside www.desøndrebyer.dk og fået udviklet vores maillistesystem, så vi hurtigt kan komme ud til en større kreds af beboere, ved fremtidige aktiviteter og arrangementer.

  • Vi har gennem vores hjemmeside fået henvendelse fra teaterforeningen Bøgestrømmen om samarbejde om en teaterforestilling den 27. februar 2012 i Tøvelde forsamlingshuset.

  • Vi har været kontakt med flere af ejendomsmæglerne i Stege for et samarbejde. I første omgang har de fået vores bog: De Søndre Byer , En lokal historie fra Møn som de kan bruge/udlevere i forbindelse med deres markedsføring ved salg af ejendomme i vores område.

  • Vi har skabt kontakt til lokale virksomheder om sponsorater i forbindelse med fremtidige aktiviteter og arrangementer.

Læs mere om projektet - hent projektevalueringen: Projektevaluering (pdf - 969 kb)