Orientering om spildevand - Marts 2023: Sådan beregner du hvad et fælles pileanlæg vil koste dig

Onsdag d. 22. marts 2023

 

Her kan du beregne, hvad et fælles pileanlæg kommer til at koste for dig.

 

Start med at downloade excel-arket her. (xlsx - 65 kb)

Lige en forklaring.


Vi har sat pris for et Pileanlæg til 135.000 kr på husstand. Det er ikke en fast pris bøjet i neon. Det er et estimat. Prisen, alt inkl. Hvis du etablerede et anlæg på egen grund. Hvis vi slår flere antal anlæg sammen, så vil der være en besparelse. Omvendt vil der være ekstra udgifter til linieføring mellem naboen og dig. Det er lige præcis her, vi har muligheden til at billiggøre projektet. Vi skal lave det antal anlæg, hvor der er kortest rørføring.


Vi har en klar forventning om at kunne gøre det billigere. Det kræver en detail analyse. Det

bliver omvendt aldrig dyrere. Bemærk vores beregning inkalkulerer gravearbejde på egen

grund. I modsætning til den kommunale løsning. Til gengæld vil det samme gælde, at det er til én brønd. Det vil umuligt at lave det indenfor ovenstående, hvis der skal graves til flere

brønde på din grund. En sådan udgift vil være der, uanset hvilken løsning vi ender med.

 

Et fælleslån er sat til 140.000,- kr Det er fordi det kræver en tinglysning på din matrikel, hvor
du forpligtes til at være tilsluttet lauget, sålænge der er gæld. Og regler at man kan slukke,

hvis man ikke betaler. Det er for at sikre de øvrige låntagere mod at skulle hæfte, hvis du ikke overholder forpligtelser og omvendt. Det er et krav, banken stiller. Det har man gjort i Sprove og i St. Lind. I Sprove har man ikke haft problemer overhovedet med dårlige betalere. Det er et spørgsmål om at der skal være rene linier. Et lån på 20 år og en dags dato rente på 6 % er muligheden lige nu. Man kan håbe på rente fald igen. Igen med udgangspunkt i Worst case.

Der er inkalkuleret rentefradrag. Værdien af denne er sat til 30 % af rentudgiften. Det er

selvfølgelig afhængig af din indtjening i øvrigt.

 

Ved fælles anlæg, vil der være en udgift til leje af jord. Den er sat til 5.000 kr per hektar. Det er et gæt. Det kræver naturligvis en forhandling mellem lodsejer og lau. Hvis er hentet fra nettet.

Arket viser, at beløbet er begrænset per måned per person ved 70 husstande på løsningen.

Der vil være noget administration og noget vedligehold. Sat her til 1800,- kr per husstand per år. Det giver man også i Sprove. For det beløb får de tømt en kæmpe fællesbrønd. Tømning vil vi ikke have.

 

Udgiften til gravning på egen grund ved den kommunale løsning har vi sat til 25.000,- kr. Den eneste præcise måde vil være, at få et tilbud fra en kloakmester. Måske kan du finde en

kloakmester, som accepterer, at du graver selv. Vores estimatpris er 200 kr per m. Personligt fik jeg et tilbud på at få gravet 5 m på 5.000,- kr. Fordelen ved fælleslau er, at vi kan lave et samlet tilbud på gravning. Det gjorde man i Sprove. På den måde kunne man holde det indenfor ca. 10.000,-kr pr husstand. Det kan man ikke på individuelle aftaler.

 

På vegne af arbejdsgruppen,

Thomas Nielsen