Orientering om spildevand - Juni 2021: Åbent brev til kommunalbestyrelsen

Mandag d. 29. november 2021

 

                                                                                                       Bissinge 22.juni 2021

 

Åbent brev
Til kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune

Kære kommunalpolitiker.

 

Torsdag den 24.juni 2021 skal kommunalbestyrelsen behandle spørgsmålet om en ny spildevandsplan 2021-2032 hvor der indgår et afsnit om kloakering fra husstande som
har spildevandsudløb til Stege Nor. I oplægget fra administrationen står der:


"MIljøtilstanden i Stege Nor er dårlig, derfor påtænker Vordingborg kommune at
kloakere 140 ejendomme langs Noret for på den måde reducere spildevandsudledning til
Noret gennem drænrør som det er i dag. Det vil være den miljømæssige bedste løsning for
det belastede vandområde og vil tilmed være den billigste løsning for de fleste
grundejere".


Inden du tager stilling og træffer din beslutning vil jeg anmode om, at du lige bruger et par
minutter til at læse dette brev. På forhånd tak.


Det første problem er, at vi ikke ved om der er tale om en dårlig miljøtilstand. Dels fordi
der mangler aktuelle målinger og dels fordi de målinger f.eks. om klorofyl er tvetydige og
afslører ikke i hvilken omfang husspildevand har indflydelse. Hertil kommer at de
målinger og beregninger og der ligger til grund for de mange planer og tiltag ikke er
korrekte., og derfor er rensekravne urigtige. F.eks.beregner man 2,5 kg pr. år for
udledning af fosfor (P) fra en husstand, mens Miljøstyrelsen sidste beregninger peger på
at udledningen svarer til 0,7375 kg. pr. år pr. husstand fordi der tilbageholdes 10% i
bundfældningstanken og at der mistes 50% i markdræn inden spildevand når ud til et
vandområde


Da vi deler de manglende aktuelle målinger og tvetydighed med de landmænd der har
jord ned til Noret. Så vil vi anbefale at i anmoder Miljøstyrelsen om at komme med en
redegørelse om den aktuelle belastningen af Noret og hvordan de kommer frem til deres
resultat, inden I træffer en beslutning.

Det andet problem er, at administrationens oplæg ikke løser den måske dårlige
miljøtilstand til trods for at planen for spildevandsrensning for husstande som har udløb
til Stege Nor vil koste i omegnen af 14/15 millioner kr.af borgernes penge og skattekroner.
Det til trods for, at Miljøstyrelsen har oplyst at de spredte bebyggelser i det åbne land kun
bidrager med 3%, mens landbruget bidrager med 73%, baggrundsbidraget er på 23% og
1% skyldes øvrige punktkilder. Samtidig virker det som en dårlig ide at trække sorte rør
gennem de små landsbyer og omkring 18 kilometer rundt om Noret og frem til
rensningsanlægget i Stege med hvad det indebære i forhold til CO2.


Uanset alt andet, må det være de tal der skal ligge til grund for hvilke indgreb og politiske
beslutninger der skal tages for at sikre en god miljøtilstand i Stege Nor - da det er de tal og
beregninger som ligger til grund for at Miljøstyrelsen i sin tid gav Stege Nor betegnelsen
"økologisk dårlig tilstand".


Så i forhold til målopfyldelsen om en bedre miljøtilstand for Stege Nor og proportionalitetsprincippet retsregler om en rimelig sammenhæng mellem indgrebes
karakter, de økonomisk omkostninger og indgrebets effekt må man sige at oplægget her
er skudt helt forbi. Derfor anbefaler vi at oplægget sendes tilbage til administrationen
med et krav om udarbejdelse af en helhedsplan hvor man inddrager erfaringer med nye
og mere intilligente løsninger f.eks. Minivådsområder og gå i dialog med de landmænd og
beboere som har udløb til Noret.


Denne ide er ikke taget "ud af den blå luft" men læner sig op af Miljøstyrelsen
formulering:


Spildevandsindsatser indgår i de samlede foranstaltninger, der skal realiseres, for at der
kan opnås målopfyldelse i vandområderne. Det er ikke nødvendigvis foranstaltninger over
for spildevandsudledninger, der alene sikre målopfyldelsen i vandområderne.


Tak fordi du gav dig tid til at læse mine indsigelser og forslag.

 

Med venlig Hilsen


På vegne af beboerforeningen: De Søndre Byer


Mogens Bengtsson
Holtegårdsvej 13, Bissinge
4780 Stege