Nyheder og aktiviteter - Frivillighed og lokalt engagement - 15 års jubilæum

Tirsdag d. 4. oktober 2016

 

60 beboere - den yngste 5 år og den ældste over 90 år, var med til at fejre at lokale ildsjæle og engagerede beboere nu i 15 år har holdt liv i Beboerforeningen: De Søndre Byer, som dækker landsbyerne Bissinge, Ll. Bissinge, Tøvelde og Svensmarke samt sommerhusområdet Oddermosen.Beboerforeningens 15 års jubilæumsfest

En forening som startede som en beboer protest, mod opførelse af en stor Svinefarm i Bissinge, men som udviklede sig til en forening med 17 husstande som medlemmer den gang i 2001 - i dag er medlemstallet 125 husstande.

 

Foreningen bygger på frivillighed og engagement, med udgangspunkt i beboernes egne ønsker, behov og kreativitet.

Vi ønsker gennem vores arbejde og aktiviteter at fortælle vores historie og kultur set med beboernes øjne, og gennem forskellige og mangeartede aktiviteter, at fastholde det sociale engagement og fællesskab som historisk har kendetegnet livet i De Søndre Byer.

 

Men ikke kun lokalt har det betydning med frivillighed. Ildsjæle og engagerede beboere fra vores landsbyer, har været aktive i samarbejde med i andre landsbyer, om oprettelse af landsbynetværker og lokalråd på tværs af gamle kommunegrænser i Vordingborg kommune. Det er sket for at fremme fælles fodslag i forhold de politiske beslutninger i kommunen, som ofte får stor betydning for de små lokalsamfund i kampen for vores daglige liv og overlevelse.

 

Nu er det jo ikke altid nok med frivillighed når der skal iværksættes aktiviteter, det kræver også en økonomisk formåen. Vi har skaffet økonomien til mange af vores aktiviteter gennem ansøgninger til kommuner, private og offentlige fonde samt lokale sponsorater.

I den forbindelse vil vi godt takke Vordingborg kommune, den tidligere Møn kommune, samt alle de fonde og sponsorer som gennem tiderne har givet os økonomiske støtte.