Nyheder og aktiviteter - MRSA - myte eller fakta? (Læs resumé af foredraget).

Fredag d. 17. oktober 2014

RESUME af foredraget kan hentes her:

Download: Resumé af informationsmøde om MRSA (pdf - 39 kb)

___________

 

”MRSA er en bakterie som når den udsættes for antibiotika, beskytter sig ved at udvikle resistens, og kan derfor være farlig for mennesker”.

 

Den kaldes også ”svinebakterien” fordi den hyppigt ses hos svin. MRSA har været i voldsom stigning i Danmark, og har skabt stor bekymring og nervøsitet hos en stor del af befolkningen, specielt dem som bor i nærheden af de intensive drevne svinefarme.

 

Overskrifter i TV og aviser som:

 

"Risikoen for smitte med resistente bakterier mangedobles i nærheden af svinefarme".

"Farlige svinebakterier breder sig mellem mennesker."

"Tusindvis er smittet med svine‐MRSA uden at vide det."

"Naboer til svinefarme frygter MRSA."

"MRSA bakterien kan nu også findes i køledisken."

 

har forstærket bekymringen og nervøsiteten, men har også rejst flere spørgsmål, som f.eks., om MRSA også er luftbåren? Og måske findes bakterien i den gylle som udledes på markerne? Og måske siver bakterien ud i de søer og åer og påvirker vandmiljøet? Og måske ........?

 

På den baggrund har generalforsamling i beboerforeningen: De Søndre Byer den 24. september 2014 anbefalet bestyrelsen, at indkalde til et informationsmøde, hvor vi kan få belyst og debatteret de forskellige spørgsmål, ud fra forskellige holdninger og synsvinkler.

 

Vi inviterer derfor alle medlemmer til en orientering om MRSA,

torsdag den 20.november 2014 fra kl. 19.00 til 20.30.

 

Vi ved ikke endnu hvor mødet finder sted. Det afgøres i forhold til hvor mange der tilmelder sig. Så af hensyn til arrangementet skal man tilmelde sig til Mogens Bengtsson, Tel. 55811499 eller på mail. karetmagerhuset@dlgmail.dk senest søndag den 2. november 2014.

 

På mødet vil Overlæge dr. med. Jenny Dahl Knudsen fra Københavns universitets hospital/Hvidovre hospital fortælle om hvad vi ved, og hvad vi tror man kan gøre for at stoppe spredningen i landbruget, og derved også blandt mennesker.

 

Som hun skriver et sted:
Vi kan ikke forhindre alle stafylokokinfektioner, men vi kan og skal forhindre, at det skyldes MRSA.

 

Jenny Dahl Knudsen er ud over at være overlæge også klinisk mikrobiolog og har ansvaret for noget af laboratoriedriften på hospitalet. Hun er rådgiver for kollegaer, der behandler infektionssygdomme og overvåger resistensforhold, samt udarbejder antibiotikavejledninger. Hun har i mange år forsket i resistensproblematikken. Har skrevet videnskabelige artikler om emnet og har deltaget i udformningen af Danmarks nationale antibiotika politik. Har arbejdet i det nationale antibiotikaråd og talt ved EU konferencen i København.

 

HUSK tilmelding senest 2.november 2014 på tlf 55811499 eller på mail: karetmagerhuset@dlgmail.dk

 

På bestyrelsen vegne,

Mogens Bengtsson.