Nyheder og aktiviteter - Hvornår er Møn affolket? Politisk debatmøde

Tirsdag d. 15. oktober 2013

Politisk debatmøde om Møn:

"Hvornår er Møn affolket?"

Onsdag den 30.oktober 2013 fra kl. 19.00 til 21.30

i Tøvelde forsamlingshus, Søndersognsvej 52 4780 Stege.

 

Tirsdag den 19.november 2013 er der valg til kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune. Her vælges de 29 borgere som de næste 4 år skal beslutte udviklingen af Vordingborg kommune - og dermed også lægge rammerne for service og levevilkår for kommunens borgere.

 

Ca. en fjerdedel af disse borgere bor på Møn, derfor har Stege og Omegns lokalråd i samarbejde med beboerforeningen: De Søndre Byer besluttet at sætte Møns fremtid (Købstaden Stege, landsbyerne og det åbne land) på den politiske dagsorden.

                                                  

Alle befolknings, erhvervsmæssige – og økonomiske prognoser peger på tilbagegang for Møn de næste mange år. Det sker samtidig med en skrantende kommunal økonomi, prioriteringer og forringelse af den kommunale service og en udvikling indenfor miljø, energi og klimaområdet som skaber øgede gener og uoverskuelige økonomiske byrder for borgerne.

 

Så mon ikke der bliver talt om bosætning, arbejdspladser, vækstplaner, købstadsudvikling og landdistriktsplaner, og mon ikke der kommer spørgsmål om vindmøller, skolelukninger, veje, cykelstier, kloakering og spildevandsplaner, nyt rådhus, mobil –og internetdækning, buskørsel, bureaukrati, embedsmandsvælde samt om den kommende digitalisering og kommunens kontakt til borgerne.

 

Alle de opstillede partier og lister stiller med deres topkandidater (borgmesterkandidater) som er: Martin Leider Olsen, Socialdemokraterne. Knud Larsen, Venstre. Birgitte Steen Jørgensen, Det Radikale Venstre. Thomas Christfort, Konservative Folkeparti. Else-Marie L. Sørensen SF, Heino Hahn, Dansk Folkeparti. Tage Vestergård, Enhedslisten. Torsten M. Gregersen, Liberal Alliance. Jørn Rasmussen, Demokratisk fremskridt. Margareta Dahlstrøm, Borgerlisten.

 

Mødet starter kl. 19.00 men allerede fra kl. 17.30 kan du være med til at gøre aftenen til en traditionel mønsk aften med fællesspisning. Her serverer forsamlingshusets vært Johnny nemlig Stegt flæsk og persillesovs for 95 kr. pr. kuvert. Øl og vand købes i forsamlingshuset. Du skal blotringe på Te. 5581 6057 (efter kl. 17.00) og bestille plads senest fredag den 25.oktober 2013.