Nyheder og aktiviteter - Nyhedsbrev september 2022

Fredag d. 2. september 2022

Tid til en lille opdatering om, hvad der rør sig i beboerforeningen og vores område. Der er nogle datoer, som er værd at huske:

 

  • Søndag 4. september, kl 14. Åben Have arrangement hos Thomas og Vibeke, Lille Bissinge, Søndersognsvej 9. Der er rundsendt en mail d. 3. august angående det praktiske.
  • Torsdag d. 22. september, kl 15-18. Vedligeholdelseskursus i brug af hjertestarter fra Trygfonden. Vi har tidligere fået afholdt denne introduktion til hjertestop og brug af hjertestarter. Der er plads til otte personer, så meld tilbage til mig på mail (kaulst@webspeed.dk), hvis du har lyst til at deltage. Det er gratis og kræver ingen forudsætninger. Kurset bliver ligesom sidste gang afholdt hos Camilla og Peder, Svensmarke, Søndersognsvej 101 (galleri Ewald).
  • Fredag d. 7. oktober, Generalforsamling i Tøvelde Forsamlingshus. Generalforsamlingen er kl. 19 men dem som har lyst kan mødes kl 18. Så spiser vi noget fælles medbragt mad.

 

Vedrørende den kommende kommunale kloakering, så har Mogens skrevet en note, som er vedhæftet. Jeg ved, at Esben og Thomas (Thomas fra Åben Have arrangement) har taget initiativ til at undersøge, om det er muligt at erstatte det kommunale kloakeringsprojekt for De Søndre Byer med et lokalt forankret pilerensningsanlæg.. Allerede ved det kommende Åben Have arrangement på søndag vil Thomas benytte lejligheden til at præsentere, hvor pilerensningsprojektet står nu. Her er par ord fra Thomas:

 

Beboerforeningen får besøg af formanden for klima- og teknik udvalget - Anders J. Andersen - i forbindelse med åben have arrangementet Søndersognsvej 9. søndag d. 4. sept. Arrangementet starter kl 14:00 med kaffe og kage. Fra kl 16:00 handler det om spildevandsplanen for området. Thomas Nielsen og Espen Holmefjord, har udarbejdet et ide katalog for en naturbaseret spildevandshåndteringen, som ønsker at samarbejde med kommunen om. Første spadestik er på søndag, kataloget præsenteres for de fremmødte og som forhåbentligt udmynter sig i en frugtbar dialog. Anders har afsat en time. VI håber selvfølgelig at så mange som muligt møder op. Hvis i først kan kl. 16.00 er I alligevel velkomne. Beboerforeningen er vært for en forfriskning.

 

Thomas’ og Esbens katalog er vedhæftet: En grøn handleplan for Stege Nor Naturbaseret løsning for vandrensning (pdf - 714 kb).

 

Til sidst et billede af en hvepseedderkop og nogle ildtæger. Det er alt for nu. Vi ses meget snart.

 

På bestyrelsens vegne

Thorsten Holst formand

Søndersognsvej 77, Tøvelde

M: 22 15 55 22

Ildtæger

Hvepseedderkop