Nyheder og aktiviteter - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 14. september 2021

Beboerforeningen De Søndre Byer

indkalder til generalforsamling fredag d. 15. oktober 2021 kl. 20.00 i Tøvelde Forsamlingshus.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober 2021 og sendes til: kaulst@webspeed.dk – tlf. 22 15 55 44.

 

Da vores forening i år har 20 års jubilæum, så vil der være åbent hus samme sted fra kl. 19.00-20.00 for gæster og medlemmer.

Der vil blive serveret en lille forfriskning og den tidligere formand, Mogens Bengtsson, vil kl. 19.30 fortælle om de forgangne år i foreningen.

 

Download: Invitation (pdf - 130 kb)