Nyheder og aktiviteter - Nyhedsbrev # 1

Mandag d. 7. december 2020

Bestyrelsen har konstitueret sig på et møde d. 13. nov. Jens Ole Paarup forbliver kassér, Ejvind Jørgensen blev valgt til næstformand og undertegnede har fået æren af at blive valgt til formand. Tak for det. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Birger Jacobsen og Eva Jensen. Kort om mig selv: Jeg har haft hus (flexbolig) i Tøvelde siden 2014. Jeg er gift med Christine Kau, og sammen har vi tre store drenge, som også nyder at bruge vores hus og det dejlige område. Til daglig bor jeg i Taastrup og arbejder som ingeniør i hovedstadsområdet. Udover at nyde at være på Møn så bruger jeg tid på biavl, korsang, frivilligt arbejde på Roskilde Festivalen og nu beboerforeningen De Søndre Byer.

 

Vi har fået henvendelser fra medlemmer vedrørende al for høj hastighed af biler gennem vores byer. I bestyrelsen har vi sammen med beboere i Bissinge taget initiativ til at få foretaget nogle trafikmålinger i vores område. Disse trafikmålinger vil danne grundlaget for, hvis vi senere ønsker at ansøge Vordingborg Kommune om fartreducerende tiltag, fx vejbump. I første omgang vil målingerne ske i foråret på Søndersognsvej, nærmere betegnet Lille Bissinge øst, Bissinge vest og Tøvelde nordøst. Flere målinger kan komme på tale, hvis der er interesse. Kontakt bestyrelsen hvis I ønsker at give jeres mening tilkende. Det er også muligt at lufte sin mening om den manglende trafiksikkerhed på Vordingborg Kommunes facebook-side. Det er nok en god idé at gøre vores trafikproblemer synlige ad den vej også.

 

Hjelm Bugts Venner har brug for økonomiske bidrag, så hvis det har jeres interesse, så brug dette kontonummer: 5477  0194566 eller MobilePay: 9464YM (husk store bogstaver). Spørgsmål kan rettes til bestyrelsesmedlem Birger Jacobsen (gunbi@gunbi.dk).

 

Lidt servicemeddelelser:

 

Fugleinfluenza: Der er for nyligt konstateret udbrud af fugleinfluenza i Danmark. Derfor skal fjerkræ og andre fugle lukkes inde eller overdækkes for at forhindre kontakt til vilde fugle. Finder man syge eller døde vandfugle, rovfugle eller krager bedes man indberette det til Fødevarestyrelsen, hvor man kan læse mere. Med Fødevarestyrelsens nye app kan man selv melde fund af døde, vilde fugle direkte via sin smartphone. Selvom fugleinfluenza ikke smitter mennesker så rør ikke vilde fugle.

 

Energirenovering: I det nye år vil det være muligt at søge tilskud til energirenovering af sin bolig. For eksempel kan man søge tilskud til nye vinduer og til udskiftning af sit oliefyr med en vandpumpe.

 

God Jul ønskes til alle medlemmer fra bestyrelsen.

 

På bestyrelsens vegne

Thorsten Holst (formand)

Søndersognsvej 77, Tøvelde