Nyheder og aktiviteter - Hvad er der i havet?

Onsdag d. 4. april 2018

Hvad er der i havet ?

 

Beboerforeningen: De Søndre Byer på Møn følger op på vores målsætning om at arbejde
for en bæredygtig udvikling for mennesker og natur. Denne gang med focus på den
verdensomspændende plastikforurening af havet og farvande.


Plastikforurening betragtets mest som et globalt problem - hvilket det også er, men lokalt
rammes vi også dagligt i form af plastik udsmidt i naturen og i vores fødevarer.
Forskere har beregnet at der hvert år udledes omkring 8 millioner tons affald bare i
verdenshavene, og at det forventes at blive fordoblet i løbet af de næste 10 år hvis der
ikke gøres noget, og så risikerer vi, at der en dag vil være mere plastik i verdenshavene
end fisk!

Den plastik som ikke umiddelbart dræber havpattedyr, fugle og fisk bliver over tid til
mikroplast som indgår i dyrenes fødekæde og ender herefter i menneskers fødevare.
F.eks.har undersøgelser vist at hver 4. dansk sild har plastik i maven og der er fundet
mikroplastik i bl.a. øl, vin og honning.

 

Plastik i havet - hvor kommer det fra, og kan vi gøre noget lokalt?

Det er spørgsmålene vi godt vil sætte focus på ved et arrangement på Stege Bibliotek lørdag
den 7. april 2018 fra kl. 14.30 til 16.00.

Oplæg og input kommer Kristian Syberg lektor på Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde universitet med. Han har deltaget i flere ekspeditioner med det formål at dokumenterer omfanget af plastikforureningen i verdens havene.
Arrangementet er gratis og bakkes op af Stege Handelstandsforening, da det ligger i
forlængelse af deres eget lille skridt om at få forretninger og forbrugere til at skifte
plastikbæreposer ud med nedbrydelige bærerposer producerest af majsmel.

 

Vil du være med til at sætte focus på kampen mod overforbrug af plastik i hverdagen, så mød op og deltag i debatten.